Informatie over de Stichting


Oprichting & doelstelling - Aanleiding - Donaties - Materiaal - Bestuur - Beheer - Email

 

Oprichting en doelstelling

De Stichting Collectie Zwolle 1940 - 1945 werd op 10 februari 1995 opgericht. De doelstelling van de stichting is het bijeenbrengen en beheren van materiaal met betrekking tot de geschiedenis van Zwolle tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het materiaal wordt gebruikt om meer bekendheid te geven aan Zwolse oorlogsgeschiedenis, onder andere door het verzorgen van lesmateriaal en het geven van gastlessen.

Aanleiding

De Stichting werd opgericht om één van de grootste collecties in Zwolle onderdak te geven. Het materiaal voor de collectie werd, na vaak intensief speuren, bijeengebracht door Zwollenaar Paul Harmens, die al van jongs af aan gefascineerd is door de bijzondere geschiedenis van de jaren 1940 - 1945.

Buurtkinderen in de Seringenstraat. De 4 Joodse kinderen die in het midden staan zijn een maand nadat de foto gemaakt is, vermoord in het concentratiekamp.

Donaties

De Stichting kan haar werk doen door donaties, giften en subsidies. Door middel van kunt u zich aanmelden als donateur. Voor minimaal f.15,- per jaar kunt u de stichting steunen. Een eenmalige bijdrage is ook welkom. U ontvangt jaarlijks een verslag van onze werkzaamheden.

Materiaal

Hebt u materiaal dat u bij de stichting wilt onderbrengen, dan kunt u een afspraak maken met de beheerder van de collectie, Paul Harmens.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

drs. Arie Slob (voorzitter)
Van Nispensingel 57
8016 LM ZWOLLE
Tel. 038 - 4657218
E-Mail:


De functie van secretaris en penningmeester zijn tot op heden vacant.


Indien u interesse heeft, neem dan contact op met of

Beheer

Het beheer van de collectie is in handen van:

dhr. Paul Harmens
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
tel: (038) 4266300
E-Mail:

E-Mail

Wilt u contact opnemen met de stichting dan kunt u een e-mail sturen aan . Daarnaast kunt u contact opnemen met de bovengenoemde personen door op het bijbehorende e-mail adres te klikken.