Jaarverslag 1999/2000

Algemeen - Afscheid Beschermheer - Activiteiten - Publicaties - Internet - Aanwinsten

Algemeen

Het bestuur is dit jaar weer diverse malen bijeen geweest om de voortgang en activiteiten van de stichting te bespreken. Het jaar 1999/2000 is wederom een jaar geweest met veel aanwinsten, contacten en publiciteit.

Afscheid beschermheer

Op 3 mei j.l hebben we afscheid genomen van de heer J. Franssen beschermheer van onze stichting. De heer Franssen werd benoemd tot Commissaris der Koningin in Zuid Holland.

Activiteiten

Van verschillende zijden, oa. pers en particulieren, is een beroep gedaan op de Stichting. De herdenking van 55 jaar bevrijding is daar mede oorzaak van.

Zeer geslaagd was de jeugdvoorlichting door Paul Harmens en Wil Cornelissen. Na een oproep van de Stichting meldden zich vele scholen aan voor een les over Zwolle in de Tweede Wereldoorlog. In de weken voorafgaand aan de herdenkingsdagen werden ca. 25 scholen bezocht. Daarbij werd origineel materiaal getoond aan de kinderen, zoals kranten en documenten, werden verhalen verteld en werd film- en videomateriaal vertoond. Leerlingen en docenten reageerden enthousiast en positief.

In samenwerking met de Stichting organiseerde het Gemeentearchief Zwolle (GAZ) in de hal van het GAZ een kleine tentoonstelling met als titel Goed-Fout. Daarbij is veelvuldig geput uit de collectie van de Stichting.† Zo waren er pamfletten en affiches te zien, evenals veel materiaal uit de bevrijdingstijd. Ook werd filmmateriaal uit die dagen vertoond. De reacties waren zeer lovend.

Ook werkte de Stichting mee aan een† tentoonstelling op internet, met veelal niet bekende foto`s van de bevrijding van Zwolle. De belangstelling was erg groot, want de site is ongeveer 500 keer bezocht, zelfs vanuit Canada en de Verenigde Staten.

Op 1 juli heeft Paul Harmens in Hoenderloo een tentoonstelling georganiseerd op uitnodiging van de Vereniging Bevrijdingskinderen met als onderwerp de bevrijding. De belangstelling was enorm.

Aan de gemeente Zwolle werd medewerking verleend bij het onderzoek naar informatie over 5 mensen die eind 1944 in het Engelse Werk gefusilleerd werden. Het ging daarbij vooral om exacte namen en geboortedata.

Verder is de collectie dit jaar wederom gebruikt voor werkstukken en scripties, privť onderzoek en andere informatie.Ook is er voor diverse tentoonstellingen buiten Zwolle gebruik gemaakt van materiaal uit de collectie, zoals in Apeldoorn, Dalfsen en Alphen aan de Rijn.

Penningmeester Arie Slob was aanwezig bij de presentatie van een boek geschreven over de zogenoemde voedseltochten 1944-1945. Dit boek kreeg als titel mee Barts Bakermat

Publicaties

Op 14 april 2000 is het boek van wijlen Jan Louwen gepresenteerd, dat als titel meekreeg Zwolse herinneringen aan de jaren 1939-1945. Paul Harmens en Jeanine Otten (GAZ) zorgden voor de illustratie`s. Deze kwamen voor een groot gedeelte uit het archief van de Stichting. Bij een artikel over de oorlogsherinneringen van Willem Boxma, dat verscheen in het Zwols Historisch Tijdschrift is gebruik gemaakt van illustraties uit de collectie. Ook werd advies gevraagd door de Vaandrig Lengton Groep die bezig is met een boek ter herinnering van het 90-jarig bestaan van deze scoutinggroep, die genoemd is naar een verzetsman.

Internet

Het afgelopen jaar is er definitief een stap gezet om een website te maken van en over de stichting. Door internet is de stichting in contact gekomen met oud-Zwollenaren in Canada en AustraliŽ.

Aanwinsten

- Mevrouw Smit schonk de stichting archiefstukken, emblemen en dagboeken van wijlen haar† man, Dik Smit. Deze is na de oorlog in Duitsland als tolk voor de geallieerden werkzaam geweest, waarover hij zeer interessante dagboeken heeft bijgehouden.

- Jan Runhaar schonk een stuk zink afkomstig van het pand Voorstraat 11. Tijdens de oorlog hebben in dat pand veel onderduikers onderdak gehad. In het zink van het dak schreven zij hun namen.

- Uit de nalatenschap van de journalist Jan Louwen werden van zijn broer en schoonzus Herman en Irene Louwen ca 60 boeken verkregen uit de jaren 1940-1945. Tijdens de presntatie van het boek van wijlen Jan Louwen op 14 april werden deze boeken officieel overhandigd aan de voorzitter Jaap Hagedoorn.

- Wederom hebben is dit jaar materiaal verkregen van de familie Schotkamp-Kaaks. Het betreft† kranten knipsels, boeken en documenten over de Tweede Wereldoorlog.

- Van Floor Broersen kregen we 18 toekenningen die gemaakt zijn over de Tweede Wereldoorlog en speciaal over de winter 1944-1945.

- Martin Mulder schonk de Stichting een persoonsbewijs dat gevonden werd tijdens de verbouw van zijn huis.

- Van Paul Benning kregen we een aantal foto`s.

- Door bemiddeling van mevrouw Philippi werd de Stichting eigenaar van materiaal van wijlen de heer Dollekamp. Het betrof krantenartikelen en boeken over de Tweede Wereldoorlog.

- Van Ludwin Wieringa kregen we een vijftal boeken over diverse onderwerpen betreffende de Tweede Wereldoorlog.

- Uit de nalatenschap van zijn broer schonk Henk Eykenaar boeken over de Tweede Wereldoorlog.

- Tenslotte is de Stichting in bezit gekomen van kopieŽn van twee adresboeken van Zwolle uit respectievelijk 1940-1947 (met dank aan het GAZ, Anton Heijmerikx en Marieke Schaap).